FANDOM


חזרה לעמוד הבית ויקעברית | מילון ויקעברית ללועזות

פסודו של יום - אוסף מאמרים מעניינים על השפה האנושית והעברית ותולדותיהם

מאת: משה פלאם (המכונה: פשוט)
הערה: פסודו של יום הוא גם שמו של בלוג (באתר 'כיפה') בנושאים נוספים, על קורות העתים, ימינו אנו, המדע הדת והתרבות באופן כמעט מדעי


  • שמות חודשי השנה - על הקשר בין מספרים ועונות השנה, ושמות החודשים ה"עבריים" והלועזים (הרחבה על מאמר "שבעת המינים והלוח החקלאי מִגֶּזֶר" של ד"ר אביתר כהן)
  • הבלתי צפוי - קשרים והקשרים מפתיעים בין מספרים ושמותיהם בכל השפות


  • שיר עזר - שיר מצחיק, ללימוד הגיית מלים כפולות צֵירֵ"י


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית